Aby prowadzić ludzi, idź za nimi.
Lao-tse – legendarny chiński filozof, twórca taoizmu

 

Kiedy zaczynamy dyskusję o typach przywództwa, za sprawą naszych osobistych doświadczeń i przeżyć, rozróżniamy je na dwie kategorię – złe i dobre. Twoi poprzedni szefowie mogli być osobami, które cię motywowały i sprawiały, że czujesz wsparcie swoich działań i rozwoju, ale również mogli być to ludzie, przez których zaczynałeś wątpić w swoje kompetencje i zastanawiać się czy masz wystarczające umiejętności żeby zajmować to stanowisko.

Dwa wyżej wymienione style przywództwa kompletnie różnią się od siebie, ale nie możemy upraszczać ich do bycia złym i dobrym szefem. Wszystkie z nich mają swoje wady i zalety. Mają zastosowanie w określonych sytuacjach. W dalszej części artykułu postaram Ci się przybliżyć różne style przywództwa, ich wady, zalety, jak je rozróżniać i czy da się je zmienić. 

Kim właściwie jest lider? Jest to osoba, która wpływa na ludzi, ustala kierunki oraz wypracowuje wizje przyszłości i zmian, które są potrzebne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Należy pamiętać, że rola przywódcy nie jest przyznawana na podstawie stażu pracy i doświadczenia, ale zdobywana na podstawie min. cech charakteru. Poza tym będąc na stanowisku podporządkowanym komuś od czasu do czasu też będziesz musiał wcielić się w rolę przywódcy i np. poprowadzić spotkanie z członkami zespołu projektowego.

Dlaczego tak ważne jest poznanie swojego stylu przywództwa?

“Zrozumienie w jaki sposób kierujesz, i w jaki sposób chcesz kierować da Ci lepsze poczucie kontroli nad rozmiarem, a także zakresem twoich zasięgów oraz wpływów” – mówi Joyel Crawford, coach i konsultantka ds. rozwoju przywództwa.

Będąc świadomym swoich cech, wartości i doświadczeń łatwiej będzie Ci wziąć odpowiedzialność i identyfikować się z postawionym celem pracy i zespołem, którym kierujesz.

Jakie style przywództwa możemy znaleźć w podręcznikach do zarządzania?

 

      1. Styl transakcyjny – najprościej mówiąc – ja daje Ci coś, ty dajesz mi coś w zamian. Ten sposób charakteryzuje się używaniem systemu nagród oraz kar.. 

Zalety: Zrozumiałość i przejrzystość zadań, które zostały zdefiniowane przez lidera.

Wady: Przez sztywne oczekiwania lidera, innowacyjność i kreatywność może być stłumiona i niewykorzystana.

 

      2. Styl transformacyjny – odznacza się on tym, że liderzy robią wszystko, żeby dążyć do zmian i ulepszeń poprzez inspirowanie swojego zespołu do wymyślania innowacji. 

Zalety: Pracownicy ufają i chętnie podążają za takim przywódcą i dażą go wysokim zaufaniem.

Wady: W niektórych poukładanych środowiskach pracy, zmiany nie są mile widziane, a wręcz przeciwnie, taki styl przywództwa może napotkać się z buntem.

 

     3. Styl demokratyczny – angażuje on cały zespół do aktywnego uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji. Tacy liderzy doceniają wkład każdego pracownika i zachęcają do dyskusji nad nowymi rozwiązaniami.

Zalety: Wysoka kreatywność i innowacyjność w zespole.

Wady: W niektórych przypadkach dojście do konsensusu w grupie osób jest niemożliwe, dlatego też taki styl przywództwa powoduje nieefektywną pracę i spory. 

 

    4. Styl autorytarny – jest odwrotnością stylu demokratycznego. Lider podejmuje decyzje samodzielnie, nie zwracając uwagi na zdanie swojego zespołu.

Zalety: Szybkość podejmowania decyzji, które są strategiczne i logiczne. Dzięki takim decyzjom zespół trzyma się określonego planu.

Wady: Pracownicy czują się pominięci i niedocenieni. Ciężko zbudować poczucie zaufania u swoich przełożonych. 

 

Podsumowując, typy przywództwa są różne. Jak wskazuje tytuł całego artykułu, przywództwo nierozerwalnie wiąże się z innymi ludźmi, podwładnymi lub zwolennikami. Łączy się z pewnymi cechami i zachowaniami osoby – przywódcy, której inni są skłonni zaufać i się podporządkować. W ten sposób określona jest pozycja przywódcy i umożliwiony jest proces przewodzenia.

Przywództwo wiąże się też z umiejętnością korzystania z rozmaitych postaci władzy w celu wywierania wpływu na zachowania członków grupy lub podwładnych. Można więc powiedzieć, iż istotę przywództwa stanowi wywieranie wpływu, jednak będąc przywódcą trzeba pamiętać o tym, że najważniejszą zasadą współpracy jest komunikacja z otoczeniem. Żaden przywódca niestosujący się do tej zasady długo nim nie zostanie.

Pamiętaj o tym! 

Autor: Marta Ciach

Źródło: https://www.themuse.com/advice/common-leadership-styles-with-pros-and-cons