Finanse

Kontakt

Stowarzyszenie Youth Human Impact jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poprawie warunków i poziomu nauczania, oraz rozwijanie postaw ekonomicznych i przedsiębiorczych wśród swoich członków jak i w społeczeństwie. Misją stowarzyszenia jest rozwój świadomego społeczeństwa oraz pomoc młodym ludziom w procesie podnoszenia swoich kwalifikacji, samooceny i rozwoju osobistego. Działamy w sposób niekonwencjonalny i stawiamy na edukację pozaformalną.

Tel: 503 171 041