List motywacyjny to dokument, w którym składająca go osoba wyjaśnia, z jakich powodów ubiega się o stanowisko,  awans czy też podwyżkę. Nie jest to kopia CV, a dodatkowy atut podczas procesu rekrutacji. Jednak, aby zdziałał cuda musi spełniać kilka kluczowych wymagań. Zacznij od zwrotu grzecznościowego. List motywacyjny zaadresuj do konkretnej osoby np. kierownika działu czy też HR managera. Pracodawcy nie lubią dostawać „uniwersalnych” listów motywacyjnych, które zostały stworzone na potrzeby wielu rekrutacji. W swoim liście motywacyjnym pokaż, że świadomie wybrałeś ofertę pracy i naprawdę zależy Ci na stanowisku.

We wstępie zawrzyj informację, o jakie stanowisko się ubiegasz.  W rozwinięciu wyjaśnij, dlaczego to właśnie ciebie powinni przyjąć. Udowodnij, że spełniasz większość lub wszystkie wymagania z oferty pracy. Przedstaw pracodawcy korzyści, które możesz przynieść jego firmie (np. opisz, w jaki sposób usprawnisz jakiś proces lub zwiększysz sprzedaż). Bądź konkretny i szczegółowy. Nie ma sensu pisać, że „jesteś odporny na stres” lub „cechuje Cię duża ambicja”. Pracodawcy oczekują konkretów. Podaj przykłady konkretnych sytuacji, kiedy wykorzystałeś swoje umiejętności i doświadczenie. Pokaż, w jaki sposób Twoje kompetencje przełożą się na codzienne obowiązki. Zakończ zwrotem grzecznościowym i podpisem. 

Dokument  powinien być krótki ( 1 strona A4) i treściwy.  Na koniec sprawdź dokładnie, czy w dokumencie nie znalazły się literówki lub błędy ortograficzne. Tego typu wpadka może zniechęcić pracodawcę, który uzna, że nie przykładasz się do swoich obowiązków. Dodatkowo zadbaj o szatę graficzną. Niech dokument będzie przejrzysty, czytelny i estetyczny. 

ŹRÓDŁO:

https://interviewme.pl/blog/jak-napisac-list-motywacyjny-do-firmy
Autor Wiktoria Kurek