Jeżeli stawiasz pierwsze kroki na drodze kariery, chcesz zdobyć nowe doświadczenie i poszerzyć swoje horyzonty –  zgłoś się na staż do NGO! 

https://www.ngo.pl/   🡪   na tej stronie znajdziesz wiele propozycji wolontaryjnej pracy w różnych sektorach 

….. ale czym jest to NGO?

 NGO to skrót od non-governmental organizations, czyli organizacji pozarządowych. Pod tym szyldem działają przede wszystkim fundacje i stowarzyszenia, których działalność nie jest nastawiona na zysk. Nie są one tworzone przez żadne struktury państwowe, stąd określa się je mianem pozarządowych. 

Działania organizacji pozarządowych obejmują między innymi działania na rzecz środowiska, społeczeństwa, kultury czy praw człowieka. Mogą zajmować się promowaniem zmian społecznych lub politycznych na szeroką bądź lokalną skalę. 

Na czym polega praca w NGO?

 Każda organizacja czy fundacja potrzebuje pracowników do realizowania zadań związanych z celem organizacji oraz do spraw finansowych i formalnych. To dlatego w NGO zatrudnia się często specjalistów do spraw rozliczeń, kadrowych, księgowych czy osoby, które mają doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy i grantów lub realizowaniu projektów. 

 Czy można dobrze zarabiać pracując w NGO?

 Stowarzyszenia i fundacje to podmioty, które działają nie po to, by powiększać swój kapitał, ale by zdobywać środki na określone działania i realizowanie programów pomocowych. Często duża część pracowników NGOs to wolontariusze albo stażyści. 

Według raportu „Czy w organizacjach pozarządowych można dobrze zarobić?”, mediana wynagrodzenia osób pracujących w organizacjach pozarządowych w 2019 roku wynosiła 4 578 złotych brutto.

Źródło:

https://interviewme.pl/blog/ngo-praca
Autor Wiktoria Kurek