Wiele filmów science-fiction  z lat 90. XX wieku stanowi dobry przykład na to, że świat zmienia się w szybszym tempie, niż jesteśmy w stanie to przewidzieć. Najszybsze zmiany zachodzą w dziedzinie technologii, która obecnie ułatwia nam życie w znaczący sposób. Z tego powodu coraz więcej osób zastanawia się nad tym, jakie umiejętności będą potrzebne za parę lat na rynku pracy, a nawet, które należy rozwijać już teraz. Prywatna warszawska uczelnia wyższa Collegium da Vinci ze współpracy z  Infuture.institute przygotowali raport Przyszłość edukacji, w jakim kierunku pójdzie edukacja w ciągu kolejnych 25 lat. 

Szkoła ma za zadanie przygotować nas do życia zawodowego, jednak raport zwraca uwagę na to, że już dzisiaj obserwujemy trend związany z powstawaniem coraz większej liczby zawodów, które nie istniały jeszcze 10-15 lat temu. Oznacza to, że wiedza, która zostaje nam przekazywana w szkole obecnie, może okazać się archaiczna w momencie wchodzenia na rynek pracy. Wobec tego raport prezentuje kompetencje, które będą niezbędne dla przyszłych pokoleń:

  • współpraca w zespole;
  • rozwinięty kompetencje cyfrowe i techniczne;
  • umiejętność poprawnej analizy danych;
  • rozwiązywanie złożonych problemów;
  • kreatywność; 

Z raportu wynika, że skuteczna edukacja za parę lat nie będzie polegać na przekazywaniu konkretnej porcji wiedzy, ale na dostarczaniu odpowiednich narzędzi i nauce ich użycia w celu samodzielnego odkrywania wiedzy. Edukacja w raporcie powinna  polegać na umiejętności szukania i korzystania z odpowiednich  źródeł oraz umiejętności krytycznego podejścia do treści. 

Zastanawiacie się pewnie, dlaczego warto zmienić o 180 stopni system edukacji?  

Warto rozwijać kompetencje, które będą poszukiwane wśród pracowników z powodów możliwości szybkiego zatrudnienia przez pracodawcę, jak i również adaptacji do zmieniającego się świata, co stanowi jeden z przykładów kompetencji miękkich. Bez wątpienia nowe technologie będą coraz bardziej uczestniczyć w naszych codziennych aktywnościach zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym.

Źródło:

https://infuture.institute/#co-robimy
https://raport.cdv.pl/
Autor Dagmara Ruszkowska