Decydując się na kontynuowanie nauki po zakończeniu liceum, musimy być świadomi dodatkowych kosztów, które mogą być związane z naszą naukową ścieżką. W Polsce mamy do wyboru studia stacjonarne dzienne, które zazwyczaj są bezpłatne. Natomiast studia niestacjonarne lub studia na prywatnych uczelniach są płatne. Oprócz tego studiując w innym mieście ponosimy dodatkowe koszty zakwaterowania, wyżywienia, mediów, itp.

W Polsce jednym ze sposobów na uzyskanie pomocy finansowej są stypendia. 

Jako student na uczelni publicznej, niepublicznej oraz wyższych seminariów duchownych można ubiegać się o pomoc finansową w postaci:

·    Stypendium socjalnego

·    Stypendium dla osób niepełnosprawnych

·    Stypendium rektora

·    Zapomogi

W celu ubiegania się o stypendium należy spełnić szereg warunków w zależności od jego rodzaju, a nie kiedy specyfiki uczelni oraz kierunku studiów, np.: wysokość średniej ocen.

Marzysz o studiowaniu za granicą, lecz brakuje Ci pieniędzy? Na Polskich uczelniach funkcjonują programy wymian studenckich takich jak Erasmus + lub programy z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – https://nawa.gov.pl/programy-nawa, które pozwalają na wyjazd na częściowy lub pełen okres studiów za granicę. Wiele krajów chętnie przyjmuje obcokrajowców, którzy chcą u nich studiować. W zależności od kraju, uczelni, stopnia studiów lub kierunku, dostępne są różne rodzaje pomocy finansowej. Należy mieć na uwadze, że proces ubiegania się o stypendium zagraniczne będzie trwać dłużej, ponieważ jest bardziej restrykcyjny i może składać się z wielu etapów. Musimy być przygotowani na dodatkowy koszt związany z tłumaczeniem dokumentów lub podróżą do ambasady kraju, do którego aplikujemy. Również w zależności od wybranego kierunku studiów oraz uczelni wymaga będzie znajomości języka, min. języka angielskiego.

Nie ma wątpliwości, że warto się ubiegać o każdy rodzaj dostępnego stypendium w zależności od sytuacji. Pozwoli to na odciążenie rodzinnego budżetu, jak i skupienie się na nauce bez podejmowania się dodatkowej pracy zarobkowej.

Anglojęzyczne wyszukiwarki stypendiów:

https://www.scholarships.com
https://www.internationalscholarships.com
https://scholarship-positions.com
https://www.fundforstudents.org

Źródło: 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/swiadczenia-dla-studentow-od-1-pazdziernika-2020-r
https://www.mojestypendium.pl/blog/2020/05/31/studia-za-granica-gdzie-szukac-wsparcia-2/