Czy mieliście kiedyś problem z pytaniem „Kim chcesz zostać w przyszłości?”. Jest ono bardzo rozległe i niejednoznaczne. Można je interpretować na różne sposoby: w sposób zbliżony do tego, jaką planujecie być osobą, co planujecie sobą reprezentować, jaką funkcję w społeczeństwie planujecie podjąć, jaki konkretnie zawód chcecie wykonywać, w jakim kierunku powinniście podążać. Tworzy swoistą presję wywoływaną na odbiorcy. To nic złego, że macie problem z tym pytaniem. Jeśli decyzja, w jaki sposób zacząć kształtować swoją przyszłość jest dla Was trudna, nie potraficie się zdecydować, nie potraficie dopasować siebie do konkretnej pracy….Rekomendujemy wykonania testu osobowości „16personalities” stworzonego przez brytyjską firmę NERIS i/lub udanie się do doradcy zawodowego na konsultację.

Spytacie pewnie: „Po co mi test osobowości?”

Jest to ciekawe rozwiązanie do lepszego poznania siebie, swoich atutów i słabości. Analiza wyników, nawet jeśli się z nimi nie zgadzacie, pomaga spojrzeć na siebie bardziej obiektywnie, odrzucić opcje, w których możecie się nie sprawdzić i zainspirować do szukania kierunku, który nie jest dla Was oczywisty.

Przy szukaniu pracy warto pomyśleć o sobie jak o zasobie ekonomicznym. Składacie się z przeróżnych cech, doświadczeń i reakcji, które mają wpływ na postrzeganie przez Was rzeczywistości- zidentyfikowanie ich może być częścią sukcesu. Jak podczas pisania CV i rozmowy rekrutacyjnej zaprezentować się od najlepszej strony, gdy nic o sobie nie wiecie, albo nie wiecie wystarczająco dużo?

Test jest darmowy i czas jego wykonania wynosi ok. 12 minut.

Starajcie się nie odpowiadać neutralnie, tylko zająć jakieś stanowisko.

Jak wykonać test?

1. Wejdźcie na stronę

https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci

2.  Zaznaczcie swój wybór na skali w odpowiednim, waszym zdaniem, miejscu.

3. Po zaznaczeniu odpowiedzi, niżej pojawi się kolejne pytanie. Rozwiążcie w ten sposób cały test!

4. Przeczytajcie wynik.

Wynik przedstawia Wasz typ osobowości z reprezentującą ją, sympatyczną grafiką oraz analizą procentową waszych odpowiedzi, dzielącą się na 5 obszarów: Umysł, Energię, Naturę, Taktykę oraz Identyfikację.

Umysł obrazuje wasz stopień intro- i ekstrawertyzmu. Energia sugeruje, czy jesteście bardziej realistami, czy posługujecie się w większym stopniu intuicją. Natura określa, czy bardziej kierujecie się ustalonymi zasadami, czy logiką. Taktyka wskazuje wasz udział w osobie poszukującej i planującej, a Identyfikacja – czy jesteście czujni, czy asertywni.

Niżej znajduje się opis waszego typu osobowości. Niestety, jedynie pierwsza strona istnieje w języku polskim. Jeśli macie problemy lub nie znacie języka angielskiego, by przeczytać całość analizy, proponujemy skorzystanie z pomocy osoby, która się wymienionym językiem posługuje, bądź skorzystanie z tłumacza internetowego.

Opis składa się z wprowadzenia, mocnych i słabych stron waszego typu osobowości, jakimi jesteście według analizy partnerami, przyjaciółmi, rodzicami, a także jaka kariera pasuje do danego typu osobowości i jak się dany typ osobowości zachowuje w miejscu pracy.

Pod opisem widnieją przykładowe osoby i postacie, które dzielą z wami typ osobowości.

Test klasyfikuje do jednej z 16 typów osobowości, którzy dzielą się na analityków, dyplomatów, strażników i odkrywców.

Wyszczególnione typy osobowości analityczne:

 • Architekt
 • Logik
 • Dowódca
 • Dyskutant

Wyszczególnione osobowości dyplomatyczne:

 • Rzecznik
 • Pośrednik
 • Protagonista
 • Działacz

Wyszczególnione osobowości strażnicze:

 • Logistyk
 • Obrońca
 • Wykonawca
 • Doradca

Wyszczególnione osobowości odkrywające:

 • Wirtuoz
 • Poszukiwacz przygód
 • Przedsiębiorca
 • Animator

Uwaga! Charakter i predyspozycje człowieka są rzeczą zmienną i indywidualną. Powtórzenie testu w innym czasie może wskazać inny wynik. Nie należy wszystkiego brać dosłownie.