Chcesz, aby studia pozwoliły Ci na szerszy rozwój pasji, ułatwiły poznanie ludzi o takich samych zainteresowaniach czy pomogły zdobyć pierwsze doświadczenie? Dołącz do organizacji studenckich!

Oto kilka organizacji działających przy prawie każdym polskim uniwersytecie, do których może dołączyć każdy student. 

NZS Narodowe Zrzeszenie Studentów

Misją NZS jest aktywizacja środowiska studenckiego i budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie spraw uczelnianych, lokalnych, czy krajowych. Członkowie NZSu stoją na straży praw studenckich i starają się by student znaczył coraz więcej w świecie mediów, polityki i biznesu.

 Ich największe wydarzenia to 

Studencki Nobel- program stypendialny wyłaniający studentów charakteryzujących się wybitnymi osiągnięciami na różnych polach naukowych i społecznych. 

Maturalnie z NZS – projekt dedykowany uczniom szkół średnich, który ma na celu pomoc w przygotowaniu do egzaminu dojrzałości.  Wykłady i prelekcje organizowane są przez studentów. Na spotkaniach nie tylko poruszane zostają tematy związane z przedmiotami maturalnymi, ale również podchodzi się do tematu od strony psychicznej- mówi się o sposobach radzenia ze stresem, metodach efektywnej nauki czy zarządzania czasem. 

Wampiriada –zbiórka, podczas której oddawana jest krew.

Drogowskazy karieryprogram pozwalający uczestnikom zyskać możliwość poznania specyfiki pracy w poszczególnych branżach, jak i u potencjalnych pracodawców.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://nzs.org.pl/

ESN Erasmus Student Network

Dzięki działalności w tej organizacji poznasz ludzi z wielu zakątków świata, rozwiniesz swoje umiejętności językowe, a także zyskasz możliwość udziału w wymianie studenckiej, podczas której przez jeden semestr będziesz studiować na zagranicznej uczelni.  

Działaj w jednej z sekcji koordynatorskiej

  1. Bounce- organizuj czas wolny Erasmusom
  2. Coolturka- promuj kulturę polską wśród Erasmusów
  3. Sport – organizuj wydarzenia sportowe dla Erasmusów
  4. Social Erasmus & Exchange Ability – zaangażuj w działalność społeczną
  5. Present Your Country (PYC)- organizuj spotkania, podczas których członkowie ESN mogliby zaprezentować swoją kulturę
  6. Buddy- zostań mentorem Erasmusa przyjeżdżającego na twoją uczelnię

…..i wiele innych. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.esn.pl/pl

AIESEC 

Jest to jedna z największych międzynarodowych organizacji studenckich. Organizuje wyjazdy na międzynarodowe szkolenia oraz warsztaty, podczas których studenci nabywają umiejętności przywódcze, polepszają umiejętności komunikacyjne, staja się bardziej świadomi siebie i świata. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://aiesec.pl/

Stowarzyszenie Europejskie Forum Studentów AEGEE.

Działalność AEGEE skupia się na wspieraniu kontaktów i współpracy między studentami z różnych krajów, budowaniu otwartego społeczeństwa oraz promowaniu idei integracji europejskiej,  realizowanej w czterech głównych obszarach działania, do których należą: edukacja nieformalna, projekty tematyczne, polityka i rzecznictwo oraz forum do dyskusji.

Dzięki przynależności do grupy AEGEE możesz brać udział w profesjonalnych darmowych szkoleniach czy konferencjach. Wyjechać na wymianę studencką czy letni wyjazd Summer University.

Działać w jednej z pięciu grup roboczych: Public relations, Fundraising, Human resources, Ekogrupa, International politics.

Koła naukowe.

Jeżeli pragniesz wykraczać wiedzą ponad poziom studiów, dołącz do koła naukowego w którym będziesz miał możliwość prowadzenia badań na które dostaniesz dofinansowanie od władz uczelni. KN działają praktycznie na wszystkich wydziałach, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. 

Samorząd studencki.

Działalność w samorządzie studenckim pozwala podnieść poziom własnych kompetencji, np. studiując prawo możesz zajmować się sprawami prawnymi studentów. Uczysz się pracy w grupie, organizowania i koordynowania wydarzeń, a także nabywasz umiejętności dobrego mówcy dzięki częstym wystąpieniom publicznym. Masz wpływ- możesz decydować o życiu studenckim na Twojej uczelni.  Zdobędziesz bliższe kontakty z wykładowcami, co później może być pomocne np. podczas ubiegania się o stypendium.

Autor Wiktoria Kurek