W czasie pandemii może trudno sobie wyobrazić, że ktoś uczył się w domu przez część lub całe życie, prawda? Należy pamiętać, że sytuacje życiowe mogą być różne, natomiast obowiązek edukacji między 6 – 18 rokiem życia istnieje w Polsce. W związku z tym od 1991 roku zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 jest możliwość spełniania tego obowiązku poza przedszkolem lub szkołą.

Edukacja domowa to forma nauczania, w której nauczycielami są rodzice, opiekunowie prawni lub osoby przez nich wyznaczone. Miejscem nauki nie jest szkoła, a głównie gospodarstwo domowe. Dodatkowo wykorzystuje się ośrodki publiczne, np.: biblioteki oraz kulturowe, np.: teatry. Całość uzupełnia się zajęciami dodatkowymi, wycieczkami i kołami zainteresowań. Formalnie dziecko musi być zapisane do szkoły, do której fizycznie nie uczęszcza. Jest to związane z tym, że dyrektor placówki jest odpowiedzialny za wyznaczenie materiału opartego o podstawę programową w ramach egzaminów klasyfikujących. Na ich podstawie uczeń otrzymuje świadectwa ocen. Nie znajdą się na nim oceny z takich przedmiotów jak: technika, plastyka, muzyka oraz wychowanie fizyczne.

Często rodzic decyduje się na edukację domową, jeżeli chce uczyć oraz wychowywać dziecko według własnych zasad moralnych (i religijnych). Pełne skoncentrowanie się na uczniu pozwala przyswajać mu wiedzę szybciej i efektywniej ze względu na komfortowe warunki, nieobarczone stresem wynikającym z presji i negatywnych relacji z rówieśnikami. Ogromny plusem tej formy nauczania jest dostosowanie tempa nauki do indywidualnych potrzeb dziecka. Dzięki temu jest większa szansa na dostrzeżenie drzemiącego w nim potencjału, który z czasem może być przekierowany na rozwój wybranych umiejętności, poszukiwanie wiedzy w wybranych zagadnieniach, a nawet planowanie własnego biznesu. Jeżeli rodzic podejmuje się nauczania, pozwala to na zaciśnięcie relacji rodzinnej. Minusem, który często jest podawany, jest brak kontaktu z innymi dziećmi, co może przełożyć się na rozwój umiejętności społecznych. Dodatkowo mogą pojawić się dodatkowe koszty związane ze sprzętem dydaktycznym lub opłacaniem nauczycieli pod wybrany przedmiot.

Podsumowując, edukacja domowa może być dobrym rozwiązaniem, gdy chcemy skupić się na rozwoju dziecka. Jest to fantastyczne rozwiązanie w przypadku pojawienia się pomysłu na własny biznes w młodym wieku. Wtedy możemy skupić się na rozwijaniu kluczowych umiejętności, równocześnie spełniając obowiązek edukacyjny.

Źródło: 

https://policealna.gowork.pl/blog/edukacja-domowa-jakie-sa-jej-wady-i-zalety/

http://edukacjadomowa.pl/co-to-jest-edukacja-domowa/ 

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zgode-na-edukacje-domowa
Autor Marta Parteka