Pewnie każdy słyszał, że człowiek uczy się całe życie. To zdanie zyskuje na znaczeniu w aktualnych czasach, gdy stawia się duży nacisk na ciągły rozwój kompetencji – miękkich oraz twardych. Istnieją różne metody samodzielnego, jak i wspólnego rozwoju umiejętności na rynku pracy. W tym artykule chcemy przedstawić 3 z nich: Mentoring, tutoring oraz coaching.

MENTORING

Postać mentora jest dobrze znana nie tylko w życiu codziennym, ale również w popkulturze, np.: relacja Yody z Lukiem Skywalkerem z Gwiezdnych Wojen. Jego głównym zdaniem jest opieka w procesie adaptacji i rozwijania kompetencji u młodego pracownika. W efekcie obie strony zyskują cenne doświadczenie – z jednej strony młoda osoba otrzymuje wsparcie w kwestiach rozwoju ścieżki zawodowej. Przekłada się to na rozwój samoświadomości do wykorzystania własnego potencjału. Natomiast z drugiej mentor udoskonala posiadane już umiejętności interpersonalne. Mentoring jest relacją wyłącznie na szczeblu zawodowym. W zależności od stopnia zaawansowania może trwać on od 1 do 3 lat.

COACHING

Rolą coacha jest nakierowane toku myślenia drugiej osoby, tak aby to ona znalazła rozwiązanie aktualnego problemu. Sesje coachingowe opierają się głównie na zadawaniu odpowiednich pytań tak, aby pracownicy lub klienci spojrzeli na sytuację z innego punktu widzenia, co przełoży się na głębsze zastanowienie się nad podejmowanymi decyzjami. Również następuje rozwój kreatywnego myślenia przy rozwiązywaniu sytuacji problematycznych. Główną umiejętnością coacha musi być umiejętność przekazywania informacji zwrotnej opartej o obserwacje drugiej osoby. Ważne jest, że w wielu przypadkach osoba prowadząca sesje coachingową nie jest specjalistą w dziedzinie, w której się do niej zgłosiliśmy.  

TUTORING

Podstawą tutoringu jest indywidualna relacja tutora (nauczyciela) z uczniem. Styl pracy jest w pełni spersonalizowany pod daną osobę. Uwzględniane są różne aspekty życia oraz rozwoju osobistego, gdyż jest to podejście całościowe w wielu sferach. W praktyce organizowane są regularne spotkania, np.: raz na tydzień przez cały semestr studiów, których głównym celem jest wsparcie samodzielnej pracy ucznia/studenta, a następnie weryfikacja oraz omawianie uzyskanych rezultatów. Dzięki temu uczy się samodzielności, w tym dyscypliny, umiejętności wyrażania własnej opinii, w tym krytycznego myślenia oraz poszukiwania źródeł wiedzy.   

Dzięki temu, że każdy z nas jest inny, to skorzysta z różnych dróg do własnego rozwoju. W związku z tym trudno jest określić zalety i wady powyższych metod. Decydując się na jedną z nich własną rękę, należy się zastanowić, co chcemy osiągnąć oraz ile czasu (kilka spotkań/semestr/lata) moglibyśmy na to poświęcić.

Źródło: 

  1. https://www.karierawfinansach.pl/baza-wiedzy/slownik-pojec/mentoring-co-oznacza-pojecie-mentoring 
  2. http://www.managernaobcasach.pl/mentoring-a-coaching-czym-sie-roznia/ 
  3. https://cw.edu.pl/strefa/632/ 
  4. https://www.ujd.edu.pl/uploads/article/czym-jest-tutoringujd-6c8f7ccc76.pdf

 

Autor Marta Parteka